Theo một tài liệu mà phóng viên tiếp cận được, tại Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 21/11/2014 của UBND xã Vân Hà gửi UBND huyện Đông Anh, Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra xây dựng huyện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại khu DA làng nghề tập trung của xã, tính đến thời điểm làm báo cáo (ngày 21/11/2014), đã có 9 hộ gia đình xây dựng sai phép, sai mật độ, xây dựng quá số tầng cho phép và UBND xã Vân Hà đã ban hành các quyết định đình chỉ thi công. UBND xã Vân Hà cũng đã đề nghị UBND huyện Đông Anh ra quyết định xử phạt hành chính đối với các hộ xây dựng sai phép trên khu đô thị college town; nếu các hộ không chấp hành thì đề nghị huyện ra quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các công trình vi phạm. Riêng với các trường hợp xây dựng còn lại (hoặc chuẩn bị xây dựng), UBND xã cam kết sẽ quản lý nghiêm túc theo hồ sơ xin cấp phép xây dựng.
Tuy nhiên, gần 6 tháng trôi qua (từ ngày 21/11/2014), đến nay tại khu vực này đã có tới gần 20 công trình xây dựng sai phép, nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng nhưng huyện Đông Anh vẫn chưa xử lý, cưỡng chế theo quy định. Còn cam kết của UBND xã Vân Hà vẫn chỉ nằm trên giấy vì số lượng công trình vi phạm trật tự xây dựng ở đây vẫn tăng lên theo từng ngày bởi theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 12/5, tại đây vẫn diễn ra hoạt động xây dựng như bình thường và không hề thấy có bóng dáng của lực lượng chức năng sở tại.

Được biết, tại buổi họp ngày 3/7/2014, các hộ dân đã đề nghị đại diện Ban giải phóng mặt bằng dự án làm rõ phần diện tích đất thu hồi khu đô thị college town để xây nhà ở thấp tầng thì thuộc loại nhà ở dành cho người nghèo hay nhà ở thương mại? Hạng mục xây dựng công trình này có thuộc một trong các hạng mục xây dựng nông thôn mới của xã Ninh Hiệp hay không? Và căn cứ nào làm cơ sở để giải phóng mặt bằng?

Tuy nhiên, các vấn đề này đều không được Ban giải phóng mặt bằng làm rõ, cũng như không cung cấp đầy đủ các văn bản pháp lý liên quan đến dự án, nên các hộ dân chưa thực hiện các thủ tục phục vụ việc giải phóng mặt bằng.

Các hộ dân cũng phản ánh, chủ đầu tư - Công ty Tuấn Dung, đã có hành vi huy động vốn trái quy định (ký hợp đồng và thu 80% giá trị căn nhà) để đầu tư thực hiện dự án khu đô thị college town.

Trước đơn thư kiến nghị của các hộ dân, UBND TP. Hà Nội đã có công văn yêu cầu các ban, ngành làm rõ các vấn đề điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời giao UBND huyện Gia Lâm yêu cầu chủ đầu tư không được triển khai các hoạt động xây dựng khi dự án chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.