Hàng loạt dự án Điện mặt trời Quảng Ngãi, điện lắp mái nhà được Bạc Liêu gấp rút triển khai. Theo các nhà đầu tư, thời gian phải hoàn thành các dự án là trong năm 2020 bởi qua năm sau, giá điện sẽ ưu đãi ít hơn.

Quảng Ngãi đã xây dựng “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2021, có xét đến năm 2030” và đã được Bộ Công Thương phê duyệt.Trong đó, đối với đèn năng lượng mặt trời tại quảng ngãi tập trung trung phối hợp với Bộ Công Thương đưa 8 dự án điện năng lượng mặt trời nối lưới vào quy hoạch sơ đồ điện VIII, khoảng 1.500MW. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh đầu tư điện mặt trời mái nhà theo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Quảng Ngãi đặc mục tiêu tổng công suất nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 9.780MW, trong đó điện gió 5.000MW, điện mặt trời 1.550 MW, điện khí 3.200MW, điện sinh khối 30MW, sản lượng điện hàng năm đạt khoảng 31 tỉ kWh. Trong đó điện mặt trời đạt khoảng 1 tỉ kWh.

Thực hiện kế hoạch này, hiện nay hàng loạt nhà máy điện năng lượng mặt trời đã được xây dựng. Đáng chú ý, Quảng Ngãi sáng tạo trong việc xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời bằng cách xây dựng các tấm điện phía trên, dưới mặt đất đào ao nuôi tôm.Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, cách làm này nhầm tận dụng tối đa cơ số sử dụng đất, đảm bảo môi trường xung quanh, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

Theo tính toán của các nhà đầu tư, 1MW điện mặt trời tại quảng ngãi có tổng mức đầu tư khoảng 15 tỉ đồng.

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR QUẢNG NGÃI

Địa Chỉ : 63 Lê Lợi, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Tel : (0255) 6 299 799

Mobile : 0948.141.719

Email : greensolarqng@gmail.com

Wbsite : www.dennangluongquangngai.com