Các năm gần đây, thuê lao động là người nước ngoài là hình thức dùng lao động tương đối phổ biến tại những công ty Việt Nam. Tuy là vậy nhưng, điều kiện và các quy định pháp luật liên quan tới việc tuyển dụng và dùng lao động nước ngoài chắc chắn sẽ có khá nhiều điểm khác biệt so với việc tuyển dụng và dùng lao động là người Việt Nam.Vì vậy, để tuyển dụng thành công lao động là người nước ngoài cùng lúc tuân thủ quy định luật pháp Việt Nam trong công đoạn sử dụng làm việc là người nước ngoài, những doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

>>> Dịch vụ cung ứng nguồn làm việc nhiều năm kinh nghiệm của Long Hậu, Tham khảo ở link: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/dich-vu-cung-ung-nguon-lao-dong

1. Về thuê lao động là người nước ngoài
1.1. Điều kiện thuê lao động là người nước ngoài
Về điều kiện đối với người lao động là người nước ngoài, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài lao động tại Việt Nam thì làm việc là công dân nước ngoài vào lao động ở Việt Nam phải có đủ những điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe thích hợp với yêu cầu công việc;
  • Không phải là người phạm tội hay bị truy cứu bổn phận hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp nước ngoài; và
  • Có giấy phép lao động, trừ những trường hợp được miễn.

Về điều kiện đối với doanh nghiệp thuê làm việc là người nước ngoài, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật làm việc về điều kiện thuê lao động là người nước ngoài thì:

  • Công ty chỉ được tuyển dụng làm việc là công dân nước ngoài lao động tại một vài vị trí công tác như: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật; và
  • Bên cạnh ấy, khi tuyển dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bởi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.1.2. Hồ sơ để lao động là người nước ngoài lao động hợp pháp tại công ty Việt Nam
Bước 1: doanh nghiệp tiến hành báo cáo giải trình nhu cầu dùng lao động nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền.

Trước ít nhất 30 ngày tính từ lúc ngày dự kiến tuyển người lao động là người nước ngoài, công ty phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để giải trình về nhu cầu dùng lao động là người nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày bắt đầu từ ngày nhận được báo cáo giải trình, cơ quan có thẩm chấp thuận thông báo việc chấp thuận dùng lao động là người nước ngoài tới công ty.

Bước 2: Sau khi được chấp thuận về việc dùng lao động là người nước ngoài, doanh nghiệp tiến hành xin cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài.

Trước ít nhất 15 ngày lao động, kể từ ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc thì công ty phải nộp giấy tờ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở lao động Thương binh và Xã hội khu vực người làm việc lao động. Trong vòng 07 ngày lao động, từ khi ngày nhận đủ hồ sơ, người làm việc sẽ được cấp giấy phép lao động.

Thời hạn giấy phép lao động sẽ tùy theo hợp đồng làm việc dự kiến ký kết nhưng sẽ không có quá 02 năm. Hết thời hạn trên giấy phép lao động, công ty phải làm hồ sơ cấp lại giấy phép lao động nếu như muốn tiếp tục thuê người lao động nước ngoài.

Bước 3: Ký hợp đồng làm việc với lao động là người nước ngoài

Sau lúc được cấp giấy phép lao động, công ty và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng làm việc bởi văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người dùng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký liên kết đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết đến Sở lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động.

2. Về bảo hiểm xã hội
Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; và
  • Có hợp đồng làm việc không có xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Trừ trường hợp:

  • Người làm việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật của công ty nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ công ty sang hiện diện, và được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đấy ít nhất 12 tháng; hoặc
  • Đã đủ tuổi nghỉ hưu (Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi).

KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU

Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 3937 5599

(+84) 906 938 599

Fax: (028) 3781 8940

Website: https://longhau.com.vn/