Sau đây là tình huống dịch vụ báo cáo thuế Lawkey nhận được:
Năm 2013 tôi có mua 01 lô đất ở đã được cấp giấy chứng nhận, trong năm 2013 tôi xây dựng một ngôi nhà trên thửa đất đó được UBND xã cấp giấy phép xây dựng và đã nộp thuế xây dựng theo quy định. Năm nay (2018) tôi đăng ký cấp giấy chứng nhận để bổ sung tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà nói trên và đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho tôi (tháng 02/2018). Nay tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên cho một người khác. Tôi chỉ có duy nhất 01 thửa đất và ngôi nhà trên. Như vậy tôi có được miễn thuế thu nhập cá nhân không? Tôi phải bổ sung giấy tờ gì khác không?
Chuyển nhượng bất động sản trong một số trường hợp pháp luật có quy định về việc cá nhân được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định các trường hợp chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau

– Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

+ Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

+ Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

+ Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Căn cứ theo trường hợp của bạn, bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở vào tháng 02/2018 chưa đủ điều kiện tối thiểu 183 ngày tính đến thời điểm chuyển nhượng nên bạn sẽ không thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng phần tài sản này.