xử lý chất thải công nghiệp Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn gian nguy, tập trung chính yếu ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, đông đảo phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Trong khi, tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc thù là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm luật pháp như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta nên tiêu hủy cũng chẳng hề nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.Chất thải gia tăng. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> Quy trình xử lý chất thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu bất hợp pháp vào nước ta là do sơ đồ lao lý chưa đồng bộ, nên những đại lý đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu, Bên cạnh đó khối lượng chất thải không ngừng gia tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy khốn hầu như chưa được quan tâm tại những cơ sở chế tạo vừa và nhỏ. công nghệ xử lý chất thải rắn còn nhiều rắc rối bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; khoa học xử lý chất thải chưa đảm bảo khoa học và vệ sinh môi trường, nên chưa chiếm được nhiều sự ủng hộ của xí nghiệp địa phương. Các nhà cửa xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. do đó công tác quản lý chưa hiệu quả, suất đầu tư cao, hiệu quả nhất dùng thấp, gây hao phí đất. Nhiều công ty chưa quan tâm đến việc đầu tư kỹ thuật để tái chế chất thải, do doanh thu từ các sản phẩm tái chế hiện khá thấp và không bình ổn.

Theo bình chọn của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa bằng phẳng giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp đa số cạnh tranh trong huy động các nguồn vốn bổ sung hằng ngày; tổng thu từ các các loại phí dịch vụ quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ phục vụ được 60% tổng tầm giá vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống quản lý. Ngoài ra đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho hành động thu gom và vận chuyển chất thải, nên giá thành dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể phục vụ được nhu cầu.

Nguồn tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải