1) tháp giải nhiệt là gì? Nguyên lý khiến việc của tháp giảm nhiệt nước

- Tháp hạ nhiệt nước là 1 thứ làm mát nước, dựa theo nguyên tắc tạo mưa và khiến mát bằng gió.

- Nguyên lý làm cho việc của tháp:

Tháp giải nhiệt nước được bề ngoài luồng ko khí theo hướng ngược với lưu lượng nước. Ban đầu luồng ko khí tiếp xúc mang môi trường màng giải nhiệt, sau ấy luồng không khí kéo lên theo phương thẳng đứng. Lưu lượng nước được phun xuống do áp xuất không khí và lưu lượng nước rơi xuống qua bề mặt tấm giải nhiệt, lưu lượng gió theo hướng ngược lại.

>>> Tháp giải nhiệt là gì ?

2) lúc nào tiêu dùng tháp bớt nóng nước

tháp bớt nhiệt nước được tiêu dùng để làm mát cho các hệ thống mang khả năng làm cho mát bằng nước. Nhiệt lượng tỏa ra của hệ thống lớn, mang diện tích để bố trí tháp, và ko bắt buộc nhiệt độ khiến mát yêu cầu chính xác.

Ví dụ:

+ Làm cho mát những bình dầu, bình ngưng

+ Khiến mát những lô cán thép, cán ni lông

+ Làm mát các bể nước tôi

+ Làm mát trong giai đoạn sản xuất phôi thép …….

Sơ đồ khối của khối của hệ thống khiến cho mát nước bằng tháp bớt nhiệt nước.

TH1: Ta sử dụng một tháp và khiến mát cho 1 máy, hệ thống không có bể trung gian

TH2: Ta tiêu dùng 1 hệ thống tháp để làm mát cho 1 hệ thống máy, trong hệ thống mang bể trung gian.

3) cách thức chọn tháp giải nhiệt , bơm đi kèm và diện tích của bể trung gian

*> Những thông số cấp thiết để tìm tháp:

- Để xác định được công suất làm mát của tháp. Ta đề nghị xác định được công suất tỏa nhiệt của hệ thống đề nghị làm cho mát.

- Để xác định công suất tỏa nhiệt của hệ thống, nếu như chưa với các thông số của nhà cung ứng . Ta buộc phải tìm nhưng thông số sau đây.

+ Nhiệt độ nước trước khi vào hệ thống

+ Nhiệt độ nước sau khi ra hệ thống

+ Lưu lượng nước vào, ra hệ thống

- Khi đã với đủ các thông số trên, áp dụng công thức của nhiệt động học:

Q = C*M*(T2-T1)

Trong đó:

+C: Nhiệt dung riêng của nước 4200 (J/kg*K)

+M: Khối lượng của nước (tính thông qua lưu lượng)

+ T2-T1: Nhiệt độ sau trừ đi nhiệt độ khi đầu

- Ta sẽ có công suất tỏa nhiệt của hệ thống.

- Cộng sở hữu nhân tố nhiệt độ môi trường, mặt bằng và tính quan trọng của hệ thống ta sẽ quyết định được công suất suất làm cho mát của tháp bớt nóng nước, cũng như số lượng tháp giảm nhiệt nước

=> Ta tìm được mã tháp giảm nhiệt nước cấp thiết cho hệ thống (chú ý chuyển đổi đơn vị trong giai đoạn tính toán)

*> sắm lựa bơm cho tháp

- Để chọn bơm cho tháp ta phải xác định 2 yếu tố:

+ Lưu lương của bơm

+ Áp suất của bơm

- Quan hệ giữa lưu lượng và áp suất trên cộng 1 bơm là 1 hàm nghịch biến (áp suất cao thì lưu lượng rẻ và ngược lại)

- Lưu lượng của bơm được xác định qua tháp

- Áp Suất của bơm được xác định qua vị trí giữa bơm và tháp. Kích thước của đường ống và đường đi của đường ống.

Với đủ những thông số trên ta sẽ tìm đc mã bơm cần yếu .

*> Tính ko gian của bể trung gian

- Bể trung gian của hệ thống luôn buộc phải lơn hơn một dung tích Vmin (Vtg ≥Vmin) . Để đảm bảo tính liên tục của hệ thống bơm cũng như khả năng tuần hoàn của hệ thống.

- Dung tích của bể Vmin được xác định qua 2 góc cạnh , dung tích đường ống và công suất

>>> Địa chỉ phân phối tháp giải nhiệt chính hãng