Đối với những chất thải nguy hại, có 97% các cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển, thu gom, xử lý với các đơn vị có chức năng hành nghề quản lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, đến nay, lượng chất thải nguy hại được thu gom mới đạt khoảng 62-73 tấn/ngày, chiếm 60- 70 % tỷ lệ phát sinh và được xử lý tại khu xử lý chất thải Nam Sơn và các cơ sở xử lý khác. Lượng chất thải nguy hại còn lại vẫn được lưu giữ tại các cơ sở phát sinh theo đúng quy định, do lượng không đủ lớn để đơn vị đã ký hợp đồng xử lý vận chuyển đi. Phần lớn, các cơ sở đều thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Công ty xử lý chất thải công nghiệp nhà máy xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn là mô hình kiểu mẫu thứ 1 tại Việt Nam, sử dụng công nghệ lò đốt tiên tiến của Nhật Bản để tái dùng nguyên liệu chất thải để biến thành điện năng.


Phối cảnh Khu xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn. Ảnh: Thanh Hải

Tổng mức đầu tư dự án hơn 612 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của NEDO là 1.770 triệu Yên (tương đương hơn 472 tỷ đồng), phần còn lại là vốn đối ứng trong nước. dân dụng có công suất xử lý 75 tấn chất thải công nghiệp/ngày và tận dụng nhiệt phát điện với ngựa 1.930kW (ở hình thức định mức).

Khi doanh nghiệp đi vào tác động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả nhất tiêu dùng năng lượng và bảo vệ môi trường thông qua việc thành lập các sơ đồ lò đốt và xử lý làm sạch khí thải.

Bên cạnh đó, người dân sẽ góp phần hạn chế áp lực tới các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn TP, xử lý triệt để khối lượng chất thải công nghiệp của Hà Nội và khu vực lân cận.

Theo ông Phạm Ngọc Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên cơ quan TNHH MTV Môi trường thành phố, điện năng từ dân dụng cung cấp ra sẽ cấp cho Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tiến tới cấp điện cho 3 xã lân cận là Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ huyện Sóc Sơn. Dự kiến, đến cuối năm 2014, người sử dung sẽ được đưa vào động tác.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, theo quy hoạch chung về xử lý chất thải rắn của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, góc nhìn 2050 đã xác định, các khu xử lý chất thải rắn cấp TP sẽ lựa chọn khoa học hiện đại, cơ bản tái chế chất hữu cơ, vô cơ; đốt chất thải rắn vô cơ không tái chế được và chất thải rắn nguy nan để phân phối điện. Việc thành lập nhà máy sẽ tạo nguồn năng lượng mới góp phần giúp Thủ đô tiếp cận công nghệ xử lý hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường chắc chắn tăng trưởng bền vững.=> xử lý chất thải nguy hại => giá xử lý rác thải công nghiệp

Để tăng cường các biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng cường vai trò của các doanh nghiệp tham gia quản lý CTR.