xử lý chất thải công nghiệp Công nghệ đốt chất thải ngày càng được dùng phổ biến nhờ thế mạnh có thể giảm được từ 90 – 95 % dung tích và khối lượng chất thải; có thể tận dụng nhiệt, tiết kiệm được dung tích, tránh ô nhiễm nước, mùi hôi cùng với biện pháp chôn lấp. kỹ thuật này được quan tâm ngày càng nhiều tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có nguồn chất thải rắn, chất thải nguy khốn lớn nhất nước. Tuy nhiên các lò đốt đang được sử dụng tại thị trấn thường có HP nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cần tiêu hủy khối lượng chất thải gia tăng trên địa bàn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC) đã ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tại TP. Hồ Chí Minh năm 2010 là 2.111.165 tấn chất thải rắn công nghiệp; trong đó có 333.738 tấn chất thải rắn nguy khốn, 4.166 tấn chất thải y tế, 28.240 tấn dầu nhớt từ rửa, sửa chữa xe máy, 48.144 tấn bùn từ hình thành thực phẩm, 43.800 tấn bùn độc hại từ các ngành khác. Vào năm 2020, chất thải rắn công nghiệp của thị trấn sẽ tăng cường 5.475.819 tấn, trong đó có 865.631 tấn chất thải nguy hại.

Kết quả nghiên cứu thành phần chất thải rắn công nghiệp của 15 ngành công nghiệp cho thấy chất thải từ ngành chế biến thực phẩm chiếm 31,4%, dệt nhuộm 12,8%, may mặc 2,7%, da 2%, giấy và bột giấy 12,2%, gỗ 5,6%, nhựa và cao su 6,4%, dầu khí 0,06%… rất nhiều chất thải từ các ngành này đều có thể cháy được (chiếm 73,16%). Trong số đó có 24,2% chất thải từ ngành giấy, nhựa, cao su, gỗ có thể tái sử dụng. Khối lượng chất thải có thể thiêu đốt còn lại khoảng 48,96% tổng khối lượng chất thải, tương đương 2.832 tấn/ngày năm 2010 và 7.345 tấn/ngày vào năm 2020.

dùng nguồn nguyên liệu này như thế nào cho có ích nhất, như kết hợp phát điện… đang là mối quan tâm của các nhà kỹ thuật, các nhà quản lý.

ngày nay, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy nan ở nước ta đang được thiêu đốt hài hòa trong các lò có sẵn như nồi hơi công nghiệp, nung gạch, gốm sứ, nung clanhke hoặc đốt một cấp hoặc đốt hai cấp trong các lò chuyên dụng HP thấp, ghi lò tĩnh điện, nạp liệu thủ công. Ngoại trừ giả dụ đốt chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy khốn tại dân dụng Xi măng Holcim (Kiên Giang) có kiểm soát và được cấp phép, đa số các nếu đốt phối hợp còn lại đều chưa được phép của các tổ chức quản lý môi trường.

=> giá xử lý rác thải công nghiệp => vai trò của môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

hầu hết các người dân xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan như Tân Đức Thảo, Việt Úc, Môi trường Xanh, Sông Xanh… đều thiết bị các lò đốt một hoặc hai bậc, công suất từ 0,5 tấn đến 4 tấn/ngày. tất cả các lò đốt này đều được sản xuất trong nước, nên chất lượng không ổn định, chưa có biện pháp tận dụng nhiệt. Các lò đốt này đều có vật dụng xử lý khí thải, nhưng khó có thể đạt hoàn toàn quy chuẩn môi trường (nhất là khí Dioxin/Furan). Tro của các lò đốt chất thải nguy hiểm có thể chứa một số thành phần chất nguy hiểm, nhưng chưa được xử lý do chưa có bãi chôn lấp bình an và phương pháp hóa rắn bằng xi măng chưa được sử dụng.

Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn (Hà Nội) được đồ vật lò đốt chất thải công nghiệp CEETEA – CN150 HP 5 tấn/ngày. Năm 2010, tập đoàn Môi trường thị trấn Hà Nội đầu tư tiếp một lò đốt rác ngựa 10 tấn/ngày.

Trong khi đó, không ít Công ty nước ngoài đã giới thiệu khoa học đốt chất thải sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan kết hợp phát điện tại đô thị Hồ Chí Minh. Có tới 4 tổ chức của Singapo, Australia, Canada đưa ra dự án đốt chất thải rắn kết hợp phát điện; còn liên doanh giữa tập đoàn Đại Lâm và Entropic Energy – Mỹ đưa ra dự án xử lý rác bằng nhiệt phân.

Trong số này, có dự án của công sở Fluid – Tech (Australia) đề xuất 100% vốn nước ngoài để xây dựng một người dân đốt chất thải công nghiệp, chất thải gian nguy, rác thải sinh hoạt công suất 1.500 tấn/ngày hài hòa phát điện HP 40 MW tại thành phố. Dự án này từng được UBND thị trấn chấp thuận về chủ trương từ năm 2004, nhưng do một vài nguyên nhân, dự án đã phải tạm dừng các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư.

Như vậy, câu chuyện có thể đốt gần 50% chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy nan tại đô thị Hồ Chí Minh vẫn còn phải được các nhà khoa học, cấp chính quyền lưu tâm nhiều hơn nữa, mới có thể biến một lượng chất thải kếch xù thành vật phẩm có ích đồng thời với việc tránh đáng kể nguồn gây ô nhiễm.

Web: https://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://chatthaicongnghiep.wordpress.com/
http://chatthaicongnghiep.weebly.com/
https://sites.google.com/site/congty...haicongnghiep/
https://chatthaicongnghiep.tumblr.com/