thiết bị mầm non giá rẻ Ngày 14/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, trong năm học 2018 - 2019, Sở sẽ tập trung, chú trọng công tác thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở ngoài công lập và các nhóm trẻ tư thục về việc thực hiện các pháp luật.




Trong năm học 2018 - 2019, Sở GD&ĐT sẽ tập trung, để ý nhiều công tác thanh tra các cơ sở giáo dục mầm non.


Trong đó tập trung thanh kiểm tra về mức độ chuyên môn, thu chi tài chính, chắc chắn dinh dưỡng và thực hiện duy trì phổ cập trẻ 5 tuổi. chi tiết, Sở GD&ĐT Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung vào các nội dung như: lưu ý và đẩy mạnh hơn việc rà soát quy hoạch mạng lưới trường mầm non, tăng tỷ trọng huy động trẻ đến lớp; tăng trưởng quy mô đảm bảo nhu cầu rộng rãi của trẻ; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, thay đổi hoạt động chăm nom, giáo dục trẻ.


đối với đó là làm tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nghiên cứu dùng các mô hình, bí quyết giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và trên quả đât vào giáo dục mầm non, đồng thời kêu gọi mở rộng hệ thống trường tư thục…


Ngoài ra, Sở đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cơ sở vật chất, thành lập trường chuẩn quốc gia; thực hiện gom điểm lẻ, cải tạo, mở rộng, xây mới cơ sở vật chất các trường, trong đó chú trọng công tác khai thác, duy tu, bảo quản. đặc trưng, cần bảo đảm sĩ số trẻ/nhóm lớp theo Điều lệ trường mầm non, chắc chắn trường, nhóm, lớp, các điểm trường lẻ có nhà cửa vệ sinh và nước sạch, ánh sáng học đường đạt chuẩn.



Giám đốc Chử Xuân Dũng yêu cầu các trường rà soát kỹ các khâu để làm tốt, bảo đảm an toàn công tác đón học sinh, nhất là tại các địa phương như huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai cần tăng cao công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trường học…

>> thiet bi mam non => Công ty sản xuất đồ chơi mầm non

ngoài những kết quả đạt được trong năm học 2017 - 2018, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, giảm thiểu trong công tác chăm nom, giáo dục bậc học mầm non. Như một vài địa phương chưa có trường mầm non công lập như quận Bắc Từ Liêm thiếu 1 trường, quận Nam Từ Liêm thiếu 2 trường; sĩ số trẻ trong một lớp học còn đông, gây cạnh tranh trong việc để mắt và dạy dỗ trẻ; một vài nhóm trẻ động tác khi chưa được cấp phép; công tác quản lý của một số địa phương còn giảm thiểu, gây bức xúc dư luận; việc công nhận lại trường chuẩn chưa được Quan tâm đúng đúng mức…

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://thietbimamnonhavu.blogspot.c...m-non-tai.html
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...%E1%BA%A7m-non
https://medium.com/@blogmamnon_89346...n-da86302b7626
https://sites.google.com/site/blogma...-nhat-nam-2018