D.A.S. Audio đã mở rộng dòng sản phẩm Vantec Series của mình bằng VANTEC 15A mới và VANTEC 215A

D.A.S. Audio đã mở mang dòng sản phẩm Vantec Series của mình bằng VANTEC 15A và VANTEC 215A mới.


VANTEC 15A là một mảng đường cong nguồn đang hoạt động có thể được xếp chồng lên nhau trên loa siêu trầm đồng VANTEC 215A được tương trợ, bay trong một mảng nhỏ gọn, hoặc được sử dụng một mình trên giá đỡ loa. Được thiết kế để sử dụng trong các mảng lên đến năm chiếc, Sporting D.A.S. Phần cứng gian lậu Click-Lock cho phép người dùng gắn các thiết bị riêng lẻ trên giá đỡ ba chân với mục đích có thể do một giá đỡ cực góc thay đổi.

VANTEC 15A dùng giao diện DAScontrol, cung cấp thiết lập các hệ thống trong mảng và kết liên với các hệ thống bass hoạt động Vantec-18A và VANTEC 215A mà không cần xử lý bên ngoài. Xử lý tín hiệu số của VANTEC 15A bao gồm các bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn (FIR) cung cấp đáp ứng pha tuyến tính và đáp ứng xung.

Khi VANTEC 15A được dùng riêng lẻ, DASlink APP cho phép người dùng truyền nhạc ở dàn âm thanh nổi độ nét cao và giám sát và điều khiển từ xa các chức năng của hệ thống. Nguồn được cung cấp bởi bộ khuếch đại lớp D đỉnh 1500W trong cấu hình khuếch đại hai chiều. Xem thêm: VANTEC 18A