Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa phát triển thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng ngày càng tăng. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng sản xuất công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng công nghệ Môi trường, Viện Khoa học Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường gồm: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Bên cạnh đó, thành phần chất thải nguy hại như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình phân phối công nghiệp. Đáng chú ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe con người, đặc biệt là cùng với người công trạng làm việc tại các khu cung cấp công nghiệp cũng như người dân vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, Ngoài ra lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. Hiện nay, ở đa số các địa phương, Cty Môi trường thị trấn là DN Nhà nước, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR thị trấn và CTRCN. Tuy nhiên, ngoại trừ một số đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp khó khăn trong công tác này do thiếu nhân lực và trang thiết bị.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Dường như đó, tác dụng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự nhập cuộc quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ khoáng sản và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm hiệu quả quản lý. đặc thù, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, chức năng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (bao gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở khoáng sản và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì tính năng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở thành lập. vì thế, ở mỗi địa phương, tính năng quản lý CTR được giao cho những đơn vị không giống nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho hành động BVMT khá phổ biến (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hằng ngày, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho hoạt động này lại thấp.

mặc dầu hằng ngày, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều công sở thanh, kiểm tra tình hình tuân hành lao lý điều khoản BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến hoạt động này bị phát hiện.

Để tăng các biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng điều khoản cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các công sở tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, nâng cao vai trò của các công ty tham gia quản lý CTR.

lưu ý đầu tư về nguồn lực tài chính, trang vật dụng và nhân lực cho các DN đảm nghĩa vụ vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các khoa học xử lý CTR phải ưa thích với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời sử dụng các công nghệ xử lý hiện đại, an ninh, phù hợp.

Ngoài việc tăng cao ý thức trong việc tuân hành các luật pháp về BVMT, các DN cung ứng công nghiệp cần đầu tư đổi mới kỹ thuật; giảm thiểu tiêu dùng các hóa chất độc hại trong từng các công đoạn xử lí nước sạch cung cấp.

Thêm vào đó, các DN cũng cần nâng cao hạn chế, tái dùng, tái chế chất thải bằng cách giảm thiểu tối đa nguyên liệu đầu vào; tăng cao dùng sản xuất sạch hơn; tăng cao quản lý nội vi, kiểm soát giai đoạn, cải tiến trang đồ vật để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> xử lý chất thải công nghiệp