[do choi mam non] Dự kiến, tháng 4/2018, Bộ GD&ĐT sẽ chính thức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới để triển khai các công tác sẵn sàng, đưa vào thực hiện từ năm học 2019 - 2020. Để thực hiện thắng lợi chương trình, một trong những khía cạnh quan trọng là điều kiện cơ sở vật chất. Đây là bài toán cần sự phối hợp của Bộ GD&ĐT, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục mới có thể giải quyết được.

xếp đặt lại điểm trường, lớp học gắn với sắp xếp số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang công đoạn lắp ráp 2017 - 2021. Ảnh: Quang Đán
bố trí lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc so sánh với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quá trình 2017 - 2021. Ảnh: Quang Đán

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu

Theo Bộ GD&ĐT, bây giờ, cả nước có 28.177 cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong đó có 15.050 trường tiểu học, 10.697 trường trung học cơ sở, 2.430 trường trung học phổ thông với gần 15 triệu học sinh. Tuy nhiên, số phòng học bộ môn, trang vật dụng dạy học, thư viện hiện chưa đáp ứng được nhu cầu. Các cơ sở giáo dục (đặc trưng ở các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) còn nhiều phòng học bán cứng cáp, phòng học tạm thời và phải đi thuê, mượn các cơ sở bên ngoài.

Cả nước hiện có 419.903 phòng học, trong đó, số phòng học kiên cố khoảng 323.551 phòng, đạt tỷ trọng 77,1% (Tiểu học 68,7%, Trung học cơ sở 85,7%, Trung học phổ thông 93,9%). Về phòng học bộ môn, cấp Trung học cơ sở có tỷ trọng 2,88 phòng/trường (trong đó, số phòng phục vụ điều khoản đạt tỷ trọng 66,8%); cấp Trung học phổ thông có tỷ lệ 5 phòng/trường (số phòng đáp ứng quy định đạt tỷ lệ 72,8%). Số lượng vật dụng phòng học bộ môn mới chỉ đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu giảng dạy.=> thiet bi mam non

Về thứ sử dụng công nghệ thông tin, trung bình ở cấp tiểu học 2,1 trường có 1 phòng máy; cấp trung học cơ sở 1,3 trường có 1 phòng máy và cấp trung học phổ thông, mỗi trường có 1,9 phòng máy. Hình như đó, để phục vụ được nhu cầu giảng dạy tối thiểu, tại cấp tiểu học và trung học cơ sở, mỗi trường cần ít nhất 1 phòng máy; cùng với cấp trung học phổ thông, mỗi trường cần ít nhất 2 phòng máy.

Về vật dụng dạy học ngoại ngữ, trung bình tại cấp tiểu học có gần 1 bộ/trường, cấp trung học cơ sở có khoảng 4 bộ/trường và cấp trung học phổ thông có khoảng 14 bộ/trường. Các đồ vật này cốt yếu là điện thoại, đơn độc, dùng cho việc giảng dạy của giáo viên, sơ đồ trang bị dạy ngoại ngữ chuyên dùng còn ít.

Dường như đó, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cho rằng: Một đề nghị quan trọng để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới là cơ sở vật chất. Điều kiện tối thiểu là học sinh tiểu học phải học 2 buổi/ngày hoặc tối thiểu 6 buổi/tuần, sĩ số 35 học sinh/lớp ở tiểu học và 45 học sinh/lớp ở trung học; lớp học phải đảm bảo điều kiện kê bàn ghế theo nhóm... pháp luật này tưởng chừng chỉ các trường ở khu vực vùng sâu, vùng xa mới gặp khó khăn, nhưng thực tế cho thấy ngay tại Hà Nội, đây cũng là thách thức không nhỏ.

Cô Phạm Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chiến thắng B (Hà Nội) chia sẻ: hiện nay, sĩ số ở nhà trường trung bình là từ 48-50 học sinh/lớp. Với sĩ số như vậy, giáo viên sẽ gặp cạnh tranh khi tổ chức tác động cho học sinh học theo nhóm, khó quan sát để hướng dẫn học sinh phục vụ được bắt buộc của chương trình giáo dục mới. Để cung cấp giáo viên trong tác động giảng dạy, nhà trường đã đầu tư trang đồ vật công nghệ tiên tiến như máy tính, máy chiếu, loa... Với chương trình mới, nhà trường có thể phục vụ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất. Nhưng để chắc chắn sĩ số 30-35 học sinh/lớp là về việc khó với nhà trường nói riêng và các trường trên địa bàn Hà Nội nói chung. Bởi lẽ mật độ dân cư đông, số lượng học sinh không ngừng tăng cao nhưng quỹ đất của trường tránh, khó khăn khi xây dựng thêm phòng học. Đây là điều cần sự vào cuộc của các ngành, các cấp mới có thể giải quyết được.

Đề cao bổn phận từ địa phương => Thiết kế khu vui chơi trẻ em ngoài trời

Bộ GD&ĐT cho biết, trong công đoạn tới, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ sẽ ưu tiên các tỉnh, vùng kinh tế phát triển chậm, điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng cạnh tranh, các địa phương hay bị ảnh hưởng của thiên tai, tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, các tỉnh, đô thị cần chủ động huy động nguồn vốn từ ngân sách địa phương, kêu gọi xã hội hóa và các nguồn tài trợ để từng bước giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất trường học.

Song song với đó, Bộ sẽ điều chỉnh Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông” phù hợp với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đề xuất các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương để thực hiện Đề án; chỉ dẫn các địa phương triển khai Đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh các điều khoản về quy chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học ưng ý với chương trình giáo dục phổ thông mới và điều kiện thực tế của các địa phương; thành lập, ban hành danh mục trang bị dạy học tối thiểu theo chương trình giáo dục phổ thông mới so với từng cấp học, môn học.

Theo ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và đồ vật trường học (Bộ GD&ĐT), để đón trước việc triển khai chương trình mới, các địa phương cần phải đầu tư có trọng điểm, ưu tiên đủ phòng học cho bậc Tiểu học và ưu tiên xây dựng bổ sung phòng học bộ môn cho bậc Trung học. Trong đó, những môn học nhất thiết cần sử dụng phòng học bộ môn sẽ được ưu tiên đầu tư trước về trang bị dạy học.

=> https://www.blogmamnon.top/2016/12/d...be-3-tuoi.html
=> https://thietbimamnonhavu.com/san-ph...ho-tre-mam-non