I. Mục đích của việc xử lý các loại chất thải
Công ty xử lý chất thải công nghiệp Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn,
Làm giảm diện tích hoặc khối lượng nhằm lưu giữ được nhiều hơn,
Chuyển chất thải thành chất khác có thể dùng bổ ích,
Lưu giữ tạm thời để kì vọng khoa học phù hợp.II. Những việc chất thải rắn cần được nghiên cứu
Ở Việt Nam thì hiện nay những công nghệ khoa học tiên tiến cũng đã được nhập khẩu và bắt đầu sử dụng. Nhưng, nhằm giải mã khoa học và tiến đến làm chủ về kỹ thuật, thì các tổ chức tính năng liên quan và các nhà công nghệ và công nghệ môi trường cần phải tập trung nghiên cứu về các việc sau đây:=> báo giá xử lý chất thải nguy hại - xử lý chất thải công nghiệp

1. Các loại chất thải rắn thành phố
thứ 1, nghiên cứu kỹ thuật thiêu đốt phối hợp với việc tận dụng nhiệt năng phát điện để nhằm mục đích cho việc dùng, cho quá trình vận hành sơ đồ xử lý chất thải nhằm giảm mức mức giá xử lý.
Thứ 2, nghiên cứu kỹ thuật nhiệt phân để chia thành nhiên liệu để tiêu dùng, vận hành sơ đồ chất thải.
Tiếp theo, nghiên cứu khoa học cacbon hoá chia thành các dòng cống phẩm nhiên liệu và vật liệu xử lý ô nhiễm môi trường.
Đồng thời, nghiên cứu kỹ thuật thiêu đốt Plasma để tạo thành khí tổng hợp sử dụng trong việc vận hành sơ đồ xử lý chất thải.
Dường như, nghiên cứu công nghệ tái chế các thành phần cao su, nhựa, kim loại, giấy,…
sau cuối, nghiên cứu sản xuất các loại chất xúc tác để dùng hiệu quả nhất cho giai đoạn nhiệt phân chia thành nhiên liệu.
2. Các loại chất thải của một vài ngành công nghiệp trọng điểm
Thì cần phải nghiên cứu xử lý theo phương hướng tái chế chất thải rắn của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản:

Tái chế bùn đỏ
Tái chế các xỉ quặng luyện thép
Nghiên cứu tái chế đồng, vàng, kẽm và các kim loại khác từ chất thải điện tử
Tái chế chất thải rắn ngành đóng tàu biển
3. Các loại chất thải đồng ruộng, lâm nghiệp, thuỷ sản
Tái chế chất thải ngành tưới vườn
Tái chế chất thải ngành tưới vườn

Cần phải nghiên cứu tái chế chất thải thủy sản để cung cấp bio-etanol, biodiezel,
Nghiên cứu tái chế chất thải lâm nghiệp thành các vật liệu tấm tiêu dùng trong thành lập.
Cần nghiên cứu tái chế thành vật liệu hấp phụ tiêu dùng trong công nghiệp hoá chất và môi trường,
4. Các loại chất thải nguy khốn khó phân hủy sinh học (POPs)
Nghiên cứu xử lý các loại chất thải thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng bí quyết cacbon hoá.
Tiến hành nghiên cứu các chất xúc tác để nhằm phân huỷ dioxin, furan trong môi trường đất, nước và không khí.

=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Như vậy, không chỉ cần lớn mạnh những khoa học xử lý chất thải rắn hiện đại mà cũng cần nghiên cứu các loại chất thải đô thị và công nghiệp để từng bước có thể giải mã và làm chủ kỹ thuật. Đây chính là chuyện rất hay cấp thiết. Bạn và chúng tôi hãy tìm hiểu để giúp môi trường trong sáng hơn nha! Đừng quên để lại ý kiện phía dưới đấy