Định nghĩa chất thải rắn. xử lý chất thải công nghiệp Chất thải rắn được hiểu là đa số các chất thải phát sinh do các động tác của nhân loại và động vật tồn tại ở dạng rắn, được thải bỏ ngẫu nhiên còn có lợi hay tự nhiên muốn dùng nữa.

Quản lý chất thải rắn là hành động của các tập đoàn và cá nhân nhằm giảm sút ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe con người, môi trường hay mỹ quan. Các hành động đó liên quan đến việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải… Quản lý chất thải rắn cũng có thể góp phần hồi phục các nguồn tài nguyên lẫn trong chất thải.

Quản lý chất thải nguy khốn là các động tác liên quan đến việc phòng ngừa, tránh, phân định, phân loại, tái dùng trực tiếp, lưu giữ tạm thời, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hiểm.

Vận chuyển chất thải rắn và chất thải nguy nan là công đoạn lắp ráp chuyên chở chất thải rắn và chất thải gian nguy từ nơi phát sinh đến nơi xử lý, có thể tất nhiên việc thu gom, đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, trung chuyển, sơ chế chất thải nguy nan.

Xử lý chất thải rắn và chất thải gian nguylà giai đoạn tiêu dùng các giải pháp khoa học, kỹ thuật nhằm biến đổi, loại trừ, cách ly, tiêu huỷ hoặc phá huỷ tính chất, thành phần gian nguy của chất thải nguy hại (kể cả việc tái chế, tận thu, thiêu đốt, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp) với mục đích sau cùng là không gây tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người.

Tái sử dụng, tái chế chất thải là việc trực tiếp tiêu dùng lại hoặc thu hồi, tái chế lại từ chất thải các thành phần có thể sử dụng để biến thành các item mới, hoặc các dạng năng l­ượng để chuyên dụng cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất.PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN

nguồn gốc phát sinh chất thải rắn là do động tác của nhân loại, chính vì vậy chất thải rắn rất rộng rãi. xử lý chất thải công nghiệp - giá xử lý rác thải công nghiệp

Có nhiều cách phân loại chất thải rắn, ví dụ như phân loại theo xuất xứ phát sinh, phân loại theo thành phần hóa học, theo tính chất độc hại, theo kĩ năng kỹ thuật xử lý và tái chế…
  • a) Phân loại theo xuất phát phát sinh

Tùy theo lĩnh vực tác động của con người mà chất thải rắn sinh ra được phân loại thành:

– Chất thải rắn đô thị: chất thải từ hộ gia đình, chợ, trường học, cơ quan…

– Chất thải rắn đồng ruộng: rơm rạ, trấu, lõi ngô, bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

– Chất thải rắn công nghiệp: chất thải từ các người dùng, người sử dung, khu công nghiệp. Ví dụ như nhựa, cao su, giấy, thủy tinh…
  • b) Phân loại theo thành phần hóa học

– Chất thải rắn hữu cơ: chất thải thực phẩm, rau củ quả, phế thải tưới vườn, chất thải hình thành thức ăn…

– Chất thải rắn vô cơ: chất thải vật liệu xây dựng như đá, sỏi, xi măng, thủy tinh…
  • c) Phân loại theo tính chất độc hại

– Chất thải rắn thông thường: giấy, vải, thủy tinh…

– Chất thải rắn nguy hiểm: chất thải công nghiệp nguy hại, chất thải tưới cafe nguy khốn, chất thải y tế nguy khốn…
  • d) Phân loại theo kỹ thuật xử lý hoặc tài năng tái chế

– Chất phải phân hủy sinh học, phân thải khó phân hủy sinh học,

– Chất thải cháy được, chất thải không cháy được,

– Chất thải tái chế được: kim loại, cao su, giấy, gỗ…

một số TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CHẤT THẢI RẮN

Khi tính toán các khía cạnh kỹ thuật cho công đoạn xử lý chất thải rắn người ta thường nói đến những tính chất của nó như tỷ trọng,độ ẩm, độ xốp, kích thước trung bình… Trong nếu kỹ thuật nhiệt phân được lựa chọn người ta còn lưu tâm đến các tính chất khác của chất thải như nhiệt trị, nhiệt dung riêng, độ cháy, độ tro v.v…

Khối lượng riêng

Khối lượng riêng của chất thải rắn được định nghĩa là khối lượng của vật chất tính trên một đơn vị thể tích chất thải (kg/m3). Khối lượng riêng của chất thải rắn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào những trạng thái của chúng như chất thải đổ đống có nén hoặc không nén.

Độ ẩm

Độ ẩm của chất thải rắn được biểu diễn bằng tỷ trọng lượng hơi nước (%) có chứa trong một đơn vị khối lượng chất thải. Người ta thường tính toán độ ẩm theo công thức sau đây:

Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non => https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html

Chủ đề cùng chuyên mục: