100% chất thải gian nguy tại TP Hồ Chí Minh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường

Công ty xử lý chất thải công nghiệp Hà Nội Mới11/12/17 08:04 GMT+72 liên quanGốcUBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy khốn, chất thải y tế gian nguy trên địa bàn, với mục tiêu bảo đảm 100% chất thải gian nguy, chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đối với các cơ sở y tế công lập, từ ngày 1-6-2018, thực hiện xã hội hóa công đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế gian nguy chiếm 30% tổng chi phí vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp các công đoạn xử lí nước sạch vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy khốn chiếm 70% tổng tầm giá vận chuyển, xử lý. Từ ngày 1-6-2019, thực hiện xã hội hóa công đoạn lắp ráp vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy nan chiếm 60% tổng giá thành vận chuyển, xử lý; đô thị bao cấp giai đoạn vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại chiếm 40% tổng mức giá vận chuyển, xử lý. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Từ ngày 1-6-2020 trở đi, thực hiện xã hội hóa tất cả trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế gian nguy công lập.

Thuê xử lý chất thải nguy hại, DN có phải giám sát quy trình?


Ông Phạm Đức Mạnh (Ninh Bình) dự định mở tập đoàn, có phát sinh chất thải nguy nan nên đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực xử lý rác thải nguy nan. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của đại lý, ông Mạnh hỏi, sau khi có biên bản bàn giao rác thải nguy khốn thì cơ quan của ông có phải kiểm tra giám sát đường đi của rác thải hay quy trình xử lý rác của đơn vị mà công sở của ông đã ký hợp đồng hay không?

Bộ khoáng sản và Môi trường trả lời về việc này như sau:


Theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong ví như không tự tái dùng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy nan tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải gian nguy phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hiểm với các công ty, cá nhân có giấy phép ưa thích.

Đồng thời, theo điều khoản tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ khoáng sản và Môi trường về quản lý chất thải nguy nan, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải sử dụng chứng từ chất thải nguy hại sau mỗi lần chuyển giao chất thải nguy hiểm và sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày chuyển giao chất thải nguy khốn nếu không nhận được 2 liên sau cuối của chứng từ chất thải gian nguy mà không có lý do logic bằng văn bản từ phía tập đoàn, cá nhân tiếp nhận chất thải gian nguy thì chủ nguồn thải chất thải nguy khốn thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Tổng cục Môi trường để kiểm tra, xử lý theo pháp luật của luật pháp.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Trong khi, theo các lao lý hiện hành, chủ nguồn thải chất thải nguy khốn ko phải kiểm tra, giám sát công đoạn lắp ráp vận chuyển hay quy trình khoa học xử lý chất thải nguy khốn của đơn vị xử lý chất thải gian nguy.

Chủ đề cùng chuyên mục: