Số lượng nhân sự tham gia vào một event phụ thuộc vào quy mô và Ngân sách của sự kiện đó. Nhân sự là yếu tố đầu tiên, quyết định sự tốt đẹp của event. Một sự kiện không thể một cá nhân vận hành được cần nên khá nhiều cá nhân khác cùng hợp tác. Dưới đây sẽ là một vài thông tin cơ bản về yếu tố nhân sự và cách quản lý nhân sự cho một sự kiện.

Nhân sự cơ bản

Nhân sự thực hiện sự kiện được chia thành nhiều nhóm, đa số nhóm này hỗ trợ lẫn nhau và chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc hay là trưởng nhóm. các nhóm và từng cá nhân sẽ đảm trách một hoặc là nhiều việc cụ thể.

cong ty to chuc su kien tat nien

Quán lý, trưởng nhóm

Đây là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, ý tưởng và triển khai những kế hoạch đó. Người quản lý hay trưởng nhóm thật sự là người phải tác phong làm việc chuyên nghiệp, có đam mê, có khả năng ngoại giao và xử lý tình huống perfect. Đặt biệt người quản lý phải có uy tín để phân công nhân sự làm đa số việc cụ thể theo đúng năng lực, đồng thời liên kết nhân sự, liên kết những bộ phận để đạt được mục đích cuối cùng.

Người giám sát

Người giám sát có vai trò phụ trách từng hạng mục trong chương trình. Ví dụ như phụ trách mảng truyền thông, quản lý cộng tác viên,… Vị trí này thật sự chỉ cần thiết cho người sự kiện lớn, còn sự kiện có quy mô nhỏ thì có thể bỏ qua.

Nhân viên thực hiện

Nhân viên là người thực hiện các nhiệm vụ được người quản lý, trưởng nhóm hay là giám đốc giao. các nhân viên điều được trang bị kiến thức cơ bản về event có, có khả năng làm việc nhóm perfect, hòa động với mọi người. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh nào bộ phận này phải báo cho quản lý, trường nhóm hay là giám đốc biết.

to chuc su kien hop mat cuoi nam

những công tác viên

Cộng tác viên là các người được thuê theo kiểu thời vụ, không cần vô cùng nhiều chuyên môn, kỹ năng. Cơ bản những công tác viên nhiệt tình với công việc được giao là được. các công tác viên có trách nhiệm hỗ trợ cho nhân sự chính, phụ trách đa số công việc không mang tính quyết định.

Trên đây là chi tiết đa số bộ phận chính trong suốt quá trình tổ chức sự kiện, được phân chia chi tiết theo bộ phận và công việc. Như đã đề cập tại trên, đội ngũ nhân sự mạnh là yếu tố đầu tiên để sự kiện được thành công hoàn hảo. bởi lẽ vậy những bạn hãy có sự chọn lựa nhân sự và giao việc phù hợp nha. Chúc đa số bạn tốt đẹp.