Khi tổ chức sự kiện bạn luôn muốn perfect 100%. Tuy nhiên thực tế không đơn giản như vậy, có hàng trăm nghìn rủi ro có thể xảy ra. Có nhưng rủi ro được lường trước, cũng có nhưng nguy cơ thất bại kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong event là đa số ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hay là tích cực đến event.

Khi nào rủi ro xuất hiện ?

rủi ro trong event được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào đến, tới ở giai đoạn nào.

Có thể kể tới một vài rủi ro sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng thực hiện

tương đối nhiều vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

tổ chức sự kiện họp mặt cuối năm

Phân loại rủi ro thông dụng

rủi ro do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi các yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hoặc thất bại, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng người tham dự.

nguy cơ thất bại về con người: nguy cơ thất bại này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận các khâu trong event, gây ảnh hưởng tới ưu việt chung và sự thành công của event. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc sự kiện xảy ra thì không tìm được người đảm trách và cả người thay thế.

nguy cơ thất bại về mặt thời gian: Đây là rủi ro do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hay quá ngắn. rủi ro này cũng có thể tới trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm thực hiện chưa thật sự phù hợp với sự kiện.

nguy cơ thất bại do bên B: đa số nhà cung cấp thêm không đáp ứng được nhu cầu công việc. rủi ro này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của đa số rủi ro khác, có thể gây ra phá sản, ảnh hưởng tới uy tín bên tổ chức sự kiện.

cong ty to chuc su kien tat nien

Quản trị nguy cơ thất bại

Quản trị rủi ro là quản trị đa số nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới event, đề ra giải pháp để hạn chế nguy cơ thất bại và phát huy tính tích cực khi nguy cơ thất bại xảy ra.

Giải pháp tổ chức

Để hạn chế được đa số rủi ro trong suốt quá trình thực hiện cần có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. nên xác định đa số hạng mục ưu tiên triển khai thực hiện, luôn luôn có phương án dự phòng khi nguy cơ thất bại xảy ra.