xử lý chất thải công nghiệp: Để thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn bằng kỹ thuật đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có những chính sách ưu đãi về đất đai, cung cấp giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là rắc rối được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện do UBND đô thị công sở ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết về chuyện môi trường

Theo công bố của Sở khoáng sản Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải nguy khốn 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. cách xử lý chất thải rắn hiện nay phần lớn vẫn là chôn lấp đã không còn yêu thích do thể hiện những tránh như tiêu hao khoáng sản đất, tài nguyên rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

dự đoán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải nguy khốn tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. vì thế, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng kỹ thuật đốt phát điện là cần lắm thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, thị trấn đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, bộc lộ tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường đô thị.

Nhiều ưu đãi cho công ty đầu tư

Để lôi kéo, thị trấn có nhiều chế độ ưu đãi so sánh với nhà đầu tư tham gia xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; cung cấp giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Hình như chế độ về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thị trấn, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung bằng hình thức xã hội hóa sẽ được hỗ trợ hầu hết lãi vay... bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ sẵn sàng đầy đủ các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, lên tiếng và công bố các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chính sách ưu đãi, chương trình kích cầu, hỗ trợ các nhà đầu tư… đô thị sẽ giao cho các sở, ngành tính năng hướng dẫn, cung cấp các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu làm thế nào để xử lý rác tốt nhất, Do đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho đại lý trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo công nghệ tiên tiến, trong đó có kỹ thuật đốt phát điện bằng các chế độ ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Nguồn tham khảo: